Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Υπηρεσία Διαχείρισης
Εκτυπώσεων και Φωτοτυπιών


Σύστημα διαχείρισης εκτυπώσεων και φωτοτυπιών - Ηράκλειο

Το σύστημα διαχείρισης εκτυπώσεων και φωτοτυπιών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης βασίζεται σε λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source) και αναπτύχθηκε από την Υπηρεσία Τεχνολογιών Πληροφόρησης Έρευνας και Ανάπτυξης της Βιβλιοθήκης.

Προς το παρόν είναι σε λειτουργία στη Βιβλιοθήκη του Ηρακλείου (από το Φεβρουάριο 2012).

  • Κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί στο σύστημα διαχείρισης εκτυπώσεων και φωτοτυπιών, μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο Πανεπιστήμιο (π.χ. math1080):


  • Οι επισκέπτες που δεν ανήκουν στην Πανεπιστημιακή κοινότητα εξυπηρετούνται εξίσου με τη δημιουργία προσωρινών λογαριασμών.
  • Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης με το σύστημα διαχείρισης εκτυπώσεων και φωτοτυπιών, επιβεβαιώστε ότι τα στοιχεία που εισάγετε είναι τα σωστά.
  • Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα παραπάνω και βοήθεια σε περιπτώσεις προβλήματος ζητήστε στην υποδοχή της Βιβλιοθήκης.

Χρεώσεις

Προκειμένου να γίνονται εκτυπώσεις και φωτοτυπίες στη Βιβλιοθήκη, προηγουμένως προκαταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό.

Η πίστωση του προσωπικού λογαριασμού γίνεται στην υποδοχή της Βιβλιοθήκης

Κόστος ανά σελίδα:

  • Ασπρόμαυρη εκτύπωση: € 0.08 / σελίδα
  • Έγχρωμη εκτύπωση / € 0.40 / σελίδα
  • Ασπρόμαυρη Φωτοτυπία: € 0.04 / σελίδα

Έλεγχος υπολοίπου και ιστορικό εκτυπώσεων

Κάθε χρήστης μπορεί να ελέγχει το υπόλοιπο του λογαριασμού του και να βλέπει το ιστορικό των εκτυπώσεων που έχει πραγματοποιήσει.

  • Ο λογαριασμός μου